Başkanın Mesajı

Türkiye ekonomisinin lokomotifini oluşturan şirketlere kaynaklarını  verimli kullanma , süreklilik , karlılık ,kriz dönemlerini fırsata çevirme  gibi  kavramları gerçekleştirebilmeleri sürecinde Basiretli ve Erdemli Sanayici İş Adamları Derneği olarak vesile olmaya çalışıyoruz. Ahilik sisteminden ilham alan ticari bilincin gelişmesi adına sanayi ve ticari faaliyetlerde bulunan üyelerimizin ilişkilerini güçlendirici, ticari hayatlarına yön veren sektörel bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik Türkiye’nin değerli üniversiteleri ile işbirliği içerisindeyiz.

Besabb İş Platformu çatısı altında sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde basiretli ve erdemli iş insanları ile sosyal çevreyi sosyal sermayeye dönüştürerek karlı yatırımlar yapma ve ticaret ahlakına uygun kazanç elde etme şiarımızdır.

Türkiye’nin gündeminde olan ABD krizinin ekonomimizdeki negatif etkisini azaltmak ,Türk İş Dünyası’na kalifiye katkı sağlayacak işbirlikleri için bu platformda bir aradayız.

Ülkemizin ekonomik refah seviyesini yükseltmek ve Türkiye ‘nin Dünya üzerinde ihracat potansiyelini genişletmek adına güç birliğinin öneminin farkındayız. Bu vizyonda olan tüm iş insanlarını Besabb İş Platformu vesilesiyle bir arada  olmaya çağırıyor ,kültürel değerlerimize sağdık kalarak ve yenilikleri hizmet, üretim ve işleyişe dahil ederek Türkiye’nin yaşadığımız Dünya gezegeninde ticari anlamda daha geniş kitlelere ulaşan  ve gelir seviyesi yüksek , güçlü bir toplum olarak var olmamızı temenni ediyorum...

 

 

Basiretli ve Erdemli Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı

Kasım KOÇ