FAALİYETLERİMİZ

İşletmelerde yangın,yangın güvenliği ve bilinmeyenler.

Besabb İş Platformu Üyeleri’nin 
İşletmelerinde ekonomik ticari potansiyellerini geliştirmeleri amacıyla bilinçlenme vizyonu sunmaktadır.

Konu:
“İşletmelerde yangın,yangın güvenliği ve bilinmeyenler.”


Eğitmen:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfayiye Daire Başkanlığı İtfayiye Müdür Yardımcısı
Sayın Abdullah Akıncı

 

Eğitim Notları:
*Türkiye’de yılda 40.000’in üzerinde yangın ve bu yangınlar sonucunda yüzlerce işyeri,fabrika,atölye ,hastane yanıyor.
*Olası bir yangın durumunda
İşletme sahiplerinin emek ,para ve zaman yatırımını küle dönüşmesini önleyen en önemli konu ;
yangın önlemleri için kanunen ayrılmak zorunda olunan yıllık bütçenin doğru ,usulüne uygun ve yangın anında müdahale edilebilir bir sistemi işletmelerinde barındırıyor olmalarıdır.
*Türkiye Ceza Kanunu’nun 
170. ve 171.maddesine göre 
işyerinde çıkan yangın hasarından 
İşletme Sahipleri mesuldür.
*Yangından korunmak riski bir yöntemdir ve sermaye gerektirir.
İşletme sahipleri 
Yangından korunma önlemleri maliyetlerini 
Üretim ve kazanç döngüsünün bir parçası olarak ele aldıkları zaman 
Kanuni zorunluluk olmanın yanında 
Can ve mal kaybını önleme öncelinin bilincine varabilirler.
*Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğindeki 
126.maddesi gereği;
İçerisine 50 kişiden fazla işçi çalışan işyerlerinde
1-Söndürme Ekibi
2-Kurtarma Ekibi
3-Koruma Ekibi
4-İlkyardım Ekibi oluşturulması
Ekiplerin eğitim almış olması
koruyucu ,destekleyici özel ekipmanlarının bulundurulması ve iletişim bilgilerinin görünür bir yerde bulunması zorunluluktur. “Yangın geliyorum demez, CAN ve MAL kaybı yaşamamak için lütfen önlemlerinizi alınız.”

1

aralik