FAALİYETLERİMİZ

Kriz Dönemlerinde Şirket Yönetim Stratejileri

BESABB AKADEMİ Besabb İş Platformu Üyeleri’nin İşletmelerinde ekonomik ticari potansiyellerini geliştirmeleri amacıyla bilinçlenme vizyonu sunmaktadır.

 

Konu:

Kriz Dönemlerinde Şirket Yönetim Stratejileri


Eğitmen:
İst Ticaret Uni (Istanbulticaretüniversitesi)
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Recep Ali Küçükçolak

 

Eğitim Notları:
Likidite ‘nin (parayı nakite çevirme gücünün )sağlanamaması ve borçluluk
kriz dönemlerimin en önemli iki sebebidir.
*Borç alacakla karşılanması
öngörülüyor ise ikinci kademe borç geri ödemesi alınamaması ihtimaline karşı bir B olanın oluşturulmalı.
*Likidite kaynak yapısının geliştirilmesi ve
borç özkaynaklarının dengesinin sağlanması olası kriz dönemleri için bir tedbir olabilir.
*İşletmeler yapılandırılırken bireyden bağımsız bir sistem üzerine kurulursa(kurumsallaşma) kriz dönemlerini daha az zarar ile aşmak mümkün.

Ülke olarak kriz dönemlerindeki en önemli 
RİSK faktörleri:
1-Likidite kontrolünün zayıf olması (kontrol edilemeyen dış faktörlerin göz ardı edilmesi ve sürekli nakit akışının devam edeceği inancı)
2-Büyüme dönemlerinde borç öz kaynak dengesinin sağlanaması (şirketlerin kısa vadeli kaynaklarla hızlı büyüme eğiliminde olması kriz dönemlerimi atlatamayanına sebebiyet vermektedir.)
3-Öz kaynakların üzerinde borç tapılırsa kriz dönemlerinde tehlike arz edebilir.

Kriz dönemi finansman çözümleri :
1-Yatırım Projesi ,Stratejik ortak
2-Sermaye Piyasaları
(Resmi gelir-gider beyanı ile borç yapılandırılması)....

11

ekim