Komisyon Toplantıları

KOMİSYON TOPLANTILARI

İş geliştirme toplantıları sonrasında ilgili komisyonun yeni fikirlerinin mantıksal çerçeve içerisinde faaliyet kararlarının planlandığı ,devam eden projelerin gözden geçirildiği kısa süreli işleyiş toplantılarıdır.

15

subat